• آ
  • آ
  • آ

اجرای گروه مدیحه سرایی الغدیر درترکیه

یکشنبه 28 خرداد 96

به گزارش دبیرخانه کمیته اعزام ودعوت از قاریان قرآن کریم گروه مدیح سرایی الغدیر متشکل از ۵ نفر از قاریان برجسته کشورمان به سرپرستی محمد علی دهدشتی که به ترکیه اعزام شده بودند در 7 استان این کشور به اجرای برنامه پرداختند.