• آ
  • آ
  • آ

علی فربین مدرس اعزامی به گینه کوناکری

یکشنبه 28 خرداد 96

جمهوری گینه کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند و ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.
فربین بمدت یک ماه در مسجد و مصلی الفیصل کوناکری، مسجد امام و رهبر تیجانیه، مسجد اوآسیس و مسجد امام فولانی بارهو به تلاوت پرداخت و مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت.
برنابراین گزارش وی در جمع شیعیان مسجد المصطفی(ص) وابسته جامعه المصطفی العالمیه، جمعیت اهل البیت و در جمع برادران شیعه و لبنانیهای مقیم کوناکری هرروز جلسه آموزشی قران ونغمات قرانی دارند