• آ
  • آ
  • آ

نشست مشترک مدیران شورای عالی قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما

سه‌شنبه 4 مهر 96

به گزارش حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، نشست مشترک مدیران شورای عالی قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما، صبح امروز سه شنبه 4 مهرماه، در دفتر مدیر شبکه قرآن برگزار شد.
در این جلسه که بیشتر به ضرورت و راهکارهای افزایش تولید تلاوت‌های اذانگاهی برای شبکه‌های سیما پرداخته شد، بر اهمیت نقش مدیر شبکه قرآن در این خصوص که دبیری شورای معارف سیما را نیز عهده دار است، تأکید شد.
در ادامه جلسه، مقررگردید کارگروه مشترک برنامه ریزی تولید با حضور نمایندگان دو مجموعه آغاز به کار کند.
یادآور می‌شود، در این جلسه سیدعلی سرابی(قائم مقام شورا)، علی‌اکبر حشمتی(معاون نظارت)، عباس امام جمعه( معاون تولید)، محمدتقی میرزاجانی(معاون اجرایی)، سعید رحمانی(رییس دفتر برنامه ریزی) و محمد حسین محمدزاده( مدیر شبکه قرآن و معارف سیما)، مهدوی(مدیر گروه تلاوت و نغمات دینی)، لک( مدیر گروه اطلاع رسانی) و خالقی( مدیر گروه محافل مسابقات) حضور داشتند.