• آ
  • آ
  • آ

ثبت نام۳۹۷ نفر در هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان

سه‌شنبه 8 خرداد 97
به گزارش حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، با پایان مهلت ثبت‌نام هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان قرآن کریم 397 نفر در این دوره ثبت نام کردند.
براساس این گزارش، ۳۱۶ نفر از این تعداد را آقایان و۸۱ نفر را بانوان تشکیل داده‌اند. در بخش قاریان نیز ۲۷۳ نفر و در بخش مدرسان ۱۲۴ نفر ثبت‌‌نام نموده اند.
مطابق زمان بندی اعلام شده از سوی دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرسان، آثار ارسالی این مرحله طی هفته های آتی ارزیابی و نتایج آن از طریق پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن اعلام خواهد شد.