• آ
  • آ
  • آ

گزارش تصویری از سفر تبلیغی به کیپ‌تاون و دهلی

چهارشنبه 23 خرداد 97

به گزارش دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت ازقاریان قرآن کریم، گروه مدیحه سرایی فلق اصفهان پس از ورود به شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی با استقبال پرشوری از سوی مسلمانان این شهر روبه‌رو شد.

همچنین در ادامه این سفرها محمود رنگرز دیگر قاری اعزامی از زنجان به دهلی به اجرای برنامه‌ در نقاط مختلف در دهلی پرداخت.