• آ
  • آ
  • آ

مأموریت کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع امسال پایان یافت

یکشنبه 18 شهریور 97
به گزارش دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم، با بازگشت علی قاسم‌آبادی؛ سرپرست کاروان اعزامی به حج تمتع سال جاری که دیروز 17 شهریورماه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد، کلیه اعضای کاروان 19 نفره پس از انجام موفق مأموریت قرآنی به میهن اسلامی بازگشتند.
مجتبی آهی‌نیا به نمایندگی از شورای عالی قرآن در فرودگاه امام خمینی(ره) از سرپرست کاروان قرآنی کشورمان استقبال کرد.