• آ
  • آ
  • آ

نتایج داوری مرحله دوم هفتمین دوره ارزیابی قاریان و مدرسان اعلام شد.

چهارشنبه 25 مهر 97

به گزارش حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، داوری تلاوت‌های تحقیق و ترتیل قاریان و مدرّسانی که مرحله آزمون ورودی هفتمین دوره ارزیابی را با موفقیت پشت سرگذاشته بودند، با حضور استادان و داوران برجسته کشور،18 تا 21 مهرماه در محلّ شورای عالی قرآن برگزارگردید وازمجموع 180 قاری ومدرس پذیرفته شده درآزمون ورودی، دراین مرحله مجموعاً 85 نفردریکی ازدرجات 1 تا 4 موفق به کسب نصاب لازم شدندکه ازاین تعداد 58 نفر قاری و27 نفرمدرس می باشند. شایان ذکر است این تلاوت‌ها درمهرماه سال جاری در استودیوی شورای عالی قرآن اجرا شده بود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند از تاریخ 26 مهرماه با مراجعه به پروفایل شخصی خود در سامانه ارزیابی- قسمت کارنامه‌ها(دوره هفتم)، از نتایج آزمون تلاوت و مصاحبه و پذیرش قطعی دریکی از درجات 1تا 4 مطلّع شوند. فرصت درخواست تجدیدنظر به نمرات تا پایان وقت اداری 28 مهراز طریق سامانه پیامکی 30005088810400 خواهد بود.
ضمناً آزمون نظری قاریان و مدرّسانی که دریکی از درجات 1 تا 4 پذیرفته‌شده‌اند، روز پنجشنبه 29 آذر در تهران برگزار خواهد شد.
لازم است قاریان و مدرّسان محترم با مراجعه به سامانه ارزیابی، بخش آیین‌نامه‌ها ،مواد آزمونی خود را از جداول مربوطه دریافت نموده و با آمادگی کامل در آزمون نظری شرکت نمایند.
قابل ذکر است افرادی که سرفصل‌های منابع و دروس نظری را در مراکز آموزش عالی گذرانده‌اند، با ارسال مدرک معتبر و پس از تأیید آن در کمیته فنّی دبیرخانه ارزیابی، از آزمون دروس گذرانده شده، معاف خواهند شد.
شرکت کنندگان فرصت دارند تصویر این مدارک را تا تاریخ 15 آبان از طریق دورنگار به شماره02188832500 به شورای عالی قرآن( دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرّسان) ارسال نمایند.
تطبیق تصویر مدارک با اصل آن، مقارن با برگزاری آزمون نظری خواهد بود.