• آ
  • آ
  • آ

پیام تبریک

چهارشنبه 25 مهر 97

بسم الله الرحمن الرحیم

همکار گرامی جناب آقای دکتر مصطفی زرنگار
موفقیت جنابعالی را در اخذ درجه دکتری در رشته تفسیر تطبیقی نبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون در خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم را از خداوند منان مسئلت داریم.

مهرماه97